Категория - Новини на Африканския съвет по туризъм

Новини и актуализации са от значение за членовете на Африкански съвет по туризъм.  
Какво е важно за африканската индустрия за пътувания и туризъм.
Превръщане на Африка в дестинация по избор за международни посетители.

Официалните новини на Асоциацията на Африканския съвет за туризъм.