Нов доклад за нощните симптоми и функционирането през деня при възрастни с безсъние

Написано от редактор

Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. днес обяви публикацията на „Безопасност и ефикасност на даридорексант при пациенти с безсъние: резултати от две многоцентрови, рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани, фаза 3 проучвания” в The Lancet Neurology.

Печат Friendly, PDF & Email

Даридорексант 25 mg и 50 mg подобряват резултатите от съня, а даридорексант 50 mg също подобрява функционирането през деня при хора с безсъние, с благоприятен профил на безопасност. Общата честота на нежеланите събития е сравнима между групите на лечение при възрастни и възрастни (на и над 65 години) с безсъние. Както беше съобщено, даридорексант 50 mg демонстрира статистически значими подобрения в първичните крайни точки на настъпване и поддържане на съня, както и на вторичните крайни точки на общото време на сън и сънливост през деня.

Важно е, че проучванията са първите, които изследват ефекта от лечението на безсъние върху функционирането през деня, като се използва валидиран инструмент за докладвани от пациентите резултати, който включва три различни домейна (предупреждение/познание, настроение и сънливост). Даридорексант 50 mg, който беше оценен в едно от двете проучвания, демонстрира подобрения в сравнение с изходното ниво във всички функционални домейни през деня с високо ниво на последователност.

Еманюел Миньо, доктор по медицина, професор по психиатрия и поведенчески науки в Станфордския университет и водещ автор, коментира:

„Хората с безсъние често се оплакват от нарушено функциониране през деня. Това е основен проблем, често пренебрегван при лечението на безсъние и всъщност много лекарства, насърчаващи съня, могат да нарушат функционирането през деня, когато имат остатъчни ефекти. В тази програма не само видяхме ефикасността на даридорексант при индуциране на сън, поддържане и докладвано от пациентите количество и качество на съня, но и важното е, че при доза от 50 mg, при функциониране през деня, особено в областта на сънливост, измерена с нов скала, IDSIQ. Участниците в групата на даридорексант 50 mg съобщават за подобрения в множество аспекти на функционирането през деня, както е оценено от този новоразработен и валидиран инструмент, който оценява настроението, бдителността/познаването и сънливостта. Вълнуващо е да видим, че най-накрая безсънието не се разглежда само като нощен проблем, а като причина за страдание през деня.

Резултати за ефикасност и безопасност

Daridorexant 50 mg значително подобрява настъпването на съня, поддържането на съня и самоотчитаното общо време за сън на първия и третия месец в сравнение с плацебо. Най-голям ефект се наблюдава при най-високата доза (50 mg), последвана от 25 mg, докато дозата от 10 mg не е имала значителен ефект. Във всички терапевтични групи пропорциите на етапите на сън са запазени, за разлика от констатациите, докладвани при агонисти на бензодиазепиновите рецептори.

Основен фокус на проучванията беше да се оцени въздействието на даридорексант върху функционирането през деня при пациенти с безсъние, както е оценено от Въпросника за симптомите и въздействията на инсомния през деня (IDSIQ). IDSIQ е валидиран инструмент за докладвани от пациентите резултати, специално разработен в съответствие с указанията на FDA, включително информация от пациента, за измерване на функционирането през деня при пациенти с безсъние. Оценката на домейна на сънливост на IDSIQ беше оценена като ключова вторична крайна точка както в основни проучвания, така и в сравнения с плацебо, включващи контрол за множественост. Даридорексант 50 mg демонстрира високо статистически значимо подобрение на сънливостта през деня през месец първи и месец 3. Резултатът на домейна на сънливост не се е подобрил значително при 25 mg в нито едно проучване в нито един момент от време. Daridorexant 50 mg също подобрява допълнителните резултати в домейна IDSIQ (домен на предупреждение/познаване, домейн на настроението) и общия резултат (p-стойности < 0.0005 спрямо плацебо, некоригирани за множественост). Подобренията в дневната функция от даридорексант 50 mg прогресивно се увеличават през трите месеца на проучването.

Общата честота на нежеланите събития е сравнима между групите на лечение. Нежеланите събития, настъпили при повече от 5% от участниците, са назофарингит и главоболие. Няма дозозависимо увеличение на нежеланите събития в целия диапазон на дозиране, включително сомнолентност и спадове. Освен това при внезапно прекратяване на лечението не са наблюдавани зависимост, възобновяване на безсънието или ефект на отнемане. В групите на лечение нежеланите събития, водещи до прекратяване на лечението, са числено по-чести при плацебо, отколкото при даридорексант.

Мартин Клозел, доктор по медицина и главен научен директор на Идорсия, коментира:

„Тези данни, публикувани в The Lancet Neurology, подчертават дълбочината на доказателствата, генерирани в програмата за разработка на даридорексант, и свойствата на лекарството, които според мен обясняват резултатите. Лекарството е проектирано да има ефикасност за настъпване на сън и поддържане при оптимално ефикасни дози, като същевременно избягва остатъчната сутрешна сънливост. Този профил, заедно с еднаква блокада на двата орексинови рецептора – което може да доведе до инхибиране на хроничната симпатикова хиперактивност, характерна за безсънието – може да обясни подобрението, което виждаме при функциониране през деня с 50 mg даридорексант.

Даридорексант при безсъние

Разстройството на безсънието се характеризира с трудности при започване или поддържане на сън и е свързано с дистрес или увреждане на функционирането през деня. Хората с безсъние съобщават широк спектър от оплаквания през деня, от умора и намалена енергия до промяна в настроението и когнитивни затруднения.

Безсънието е свързано със свръхактивна будна система.

Daridorexant, нов двоен рецепторен антагонист на орексин, е проектиран и разработен от Idorsia за лечение на безсъние. Даридорексант е насочен към прекомерната будност, характерна за безсънието, като блокира активността на орексин. Даридорексант е специфично насочен към орексиновата система чрез конкурентно свързване с двата рецептора, като по този начин обратимо блокира активността на орексин.

Daridorexant е одобрен от FDA в САЩ под търговското име QUVIVIQ™ и ще стане достъпен след планиране от Администрацията за борба с наркотиците на САЩ през май 2022 г.

Печат Friendly, PDF & Email

За автора

редактор

Главен редактор на eTurboNew е Линда Хонхолц. Тя е базирана в централата на eTN в Хонолулу, Хавай.

Оставете коментар

eTurboNews | eTN