Автор - д-р Елинор Гарели - специален за eTN и главен редактор, wines.travel